TWORZYMY MIASTO WYGODNE DLA STARSZYCH

„Nie mamy jeszcze słownika dla starości. Podobnie jak wcześniej kobiety zorientowały się, że nie istnieje język pozwalający im opisać własne sprawy, tak i teraz ludzie starzy muszą go dopiero stworzyć.”

URSULA LE GUIN

Starszyzna to projekt Fundacji Na Miejscu, w którym zajmujemy się projektowaniem środowiska sprzyjającego dobremu starzeniu się. Prowadzimy badania i projektujemy w skali produktu oraz architektury. Jesteśmy międzypokoleniowym zespołem socjologów, architektów, projektantów. W ramach Starszyzny działa grupa seniorów – ekspertów, którzy włączają się w procesy badawcze i projektowe.

kontakt: marta.trakul@namiejscu.org

Fundacja Na Miejscu
Bednarska 13/15 lok.16, 00-321 Warszawa
www.namiejscu.org